Liu Xing (53kb)
Jukebox
STAR.MID (2 mirrors)

Liu Xing Αχ ΠΗ (53kb)
Midi Collection
comet.mid (3 mirrors)

Xing Qing / - (Mood) Jay Chou (5kb)
Lupey's Ice Cavern
jaychou-xing_qing.mid

Zai xing (2kb)
midi
zaixing.mid

"4 - Liu xing yu (35kb)
THAILYRICS.COM - New lyrics, midis, charts, ringtone, logo. [Thai Midis]
F4-Liu-xing-yu.mid (1 mirror)

Ren Xing (14kb)
Welcome To Meteor Heaven Web
renxing.mid (1 mirror)

Yong Xing Liang Ku (7kb)
Joseph's Chinese Midis
changyu-YongXingLiangKu.mid

Jiang Xing Zao Liang (30kb)
Joseph's Chinese Midis
Jiang-Xin-Zhao-Liang.mid

Liu xia lai ting wo ba zhen xing hua shuo wan (18kb)
Chinese Song
liu_xia_lai_ting_wo_ba_zhen_xing_hua_shuo_wan.mid

Theme song of Fiery heart: Huo Yan Xing (Andy Lau) (1kb)
midi
huo_yan_xing.mid